TAEKWONDO.HRBAT.COM

Vijesti | Kuća slavnih | Taekwondo | Kalendar | Kontakt

 

KUĆA SLAVNIH
top 10 - muški
top 10 - žene
olimpijske igre
svjetska prvenstva
europska prvenstva
europske igre
grand prix
svjetski kup
univerzijade
studentska sp
vojna sp
godišnje nagrade
hoo
"dražen petrović"
grad Zagreb
World Taekwondo Federation
 

HRVATSKA U GRAND PRIX SERIJI

 
Lucija Zaninović
(1987)
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
GP FINAL Queretaro 2014 • G8 (8)
GP FINAL Mexico City 2015 • G8 (8)
GP Suzhou 2014 - G4 (32)
GP Astana 2014 - G4 (32)
GP Manchester 2014 - G4 (32)
GP Moscow 2015 - G4 (32)
GP Samsun 2015 - G4 (32)
SF-49kg
SF-49kg
SF-49kg
SF-49kg
SF-49kg
SF-49kg
SF-49kg
 1.
5.
9.
 1.
 3.
17.
9.
Vedran Golec
(1989)
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
GP FINAL Baku 2016 • G8 (16)
GP FINAL Abidjan 2017 • G8 (16)
GP Suzhou 2014 - G4 (32)
GP Astana 2014 - G4 (32)
GP Moscow 2015 - G4 (32)
GP Samsun 2015 - G4 (32)
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SM+80kg
SM+80kg
SM+80kg
SM+80kg
SM+80kg
SM+80kg
SM+80kg
SM+80kg
SM+80kg
9.
9.
17.
17.
17.
17.
 3.
9.
5.
Martina Zubčić
(1989)
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Dubrava
GP FINAL Manchester 2013 • G8 (32)
GP FINAL Baku 2016 • G8 (16)
GP Suzhou 2014 - G4 (32)
GP Astana 2014 - G4 (32)
GP Manchester 2014 - G4 (32)
GP Moscow 2015 - G4 (32)
GP Samsun 2015 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
9.
5.
17.
5.
17.
 3.
9.
17.
Marija Štetić
(1994)
Dubrava
Dubrava
Dubrava
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
17.
 3.
9.
Iva Radoš
(1995)
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
GP FINAL Baku 2016 • G8 (16)
GP FINAL Abidjan 2017 • G8 (16)
GP Astana 2014 - G4 (32)
GP Manchester 2014 - G4 (32)
GP Moscow 2015 - G4 (32)
GP Samsun 2015 - G4 (32)
GP Manchester 2015 - G4 (32)
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SF+67kg
SF+67kg
SF+67kg
SF+67kg
SF+67kg
SF+67kg
SF+67kg
SF+67kg
SF+67kg
SF+67kg
5.
9.
17.
9.
17.
 3.
9.
5.
5.
5.
Matea Jelić
(1997)
Marjan
Marjan
Marjan
GP FINAL Abidjan 2017 • G8 (16)
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SF-67kg
SF-67kg
SF-67kg
SF-67kg
9.
5.
9.
 3.
Ana Zaninović
(1987)
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
GP FINAL Queretaro 2014 • G8 (8)
GP FINAL Mexico City 2015 • G8 (8)
GP Suzhou 2014 - G4 (32)
GP Astana 2014 - G4 (32)
GP Manchester 2014 - G4 (32)
GP Samsun 2015 - G4 (32)
GP Manchester 2015 - G4 (32)
SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
 SF-57kg
SF-57kg
SF-57kg
5.
5.
9.
5.
5.
5.
9.
Petra Matijašević
(1988)
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
GP FINAL Manchester 2013 • G8 (32)
GP Suzhou 2014 - G4 (32)
GP Astana 2014 - G4 (32)
GP Manchester 2014 - G4 (32)
SF-67kg
SF-67kg
SF-67kg
SF-67kg
9.
17.
17.
9.
Filip Grgić
(1989)
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
GP Suzhou 2014 - G4 (32)
GP Astana 2014 - G4 (32)
GP Manchester 2014 - G4 (32)
GP Samsun 2015 - G4 (32)
SM-68kg
SM-68kg
SM-68kg
SM-68kg
9.
9.
17.
9.
Marina Sumić
(1991)
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
GP FINAL Manchester 2013 • G8 (32)
GP Suzhou 2014 - G4 (32)
GP Astana 2014 - G4 (32)
GP Manchester 2014 - G4 (32)
GP Moscow 2015 - G4 (32)
GP Samsun 2015 - G4 (32)
GP Manchester 2015 - G4 (32)
SF-67kg
SF-67kg
SF-67kg
SF-67kg
SF-67kg
SF-67kg
SF-67kg
17.
17.
5.
9.
9.
17.
9.
Stipe Jarloni
(1991)
Div Knin
Div Knin
Div Knin
GP Suzhou 2014 - G4 (32)
GP Astana 2014 - G4 (32)
GP Manchester 2014 - G4 (32)
SM-58kg
SM-58kg
SM-58kg
9.
17.
9.
Kristina Tomić
(1995)
Osvit
Osvit
Osvit
Osvit
GP FINAL Abidjan 2017 • G8 (16)
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SF-49kg
SF-49kg
SF-49kg
SF-49kg
5.
5.
5.
5.
Deni Andrun Razić
(1995)
Osvit
Osvit
Osvit
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SM-68kg
SM-68kg
SM-68kg
5.
9.
9.
Nikita Glasnović
(1995)
Marjan (?) GP FINAL Abidjan 2017 • G8 (16) SF-57kg 9.
Toni Kanaet
(1995)
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
GP FINAL Abidjan 2017 • G8 (16)
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SM-80kg
SM-80kg
SM-80kg
SM-80kg
9.
5.
9.
5.
Lovre Brečić
(1996)
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
Marjan
GP FINAL Baku 2016 • G8 (16)
GP FINAL Abidjan 2017 • G8 (16)
GP Moscow 2015 - G4 (32)
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SM-58kg
SM-68kg
SM-68kg
SM-68kg
SM-68kg
SM-68kg
5.
9.
5.
9.
9.
9.
Luka Horvat
(1996)
Jastreb
Jastreb
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
SM-80kg
SM-80kg
17.
9.
Melani Adamić Golić
(1997)
Zaprešić
Zaprešić
Zaprešić
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP Rabat 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SF+67kg
SF+67kg
SF+67kg
17.
17.
9.
Marko Maljković
(1997)
Osvit GP Manchester 2015 - G4 (32) SM-58kg 17.
Bruna Vuletić
(1999)
Marjan
Marjan
GP Moscow 2017 - G4 (32)
GP London 2017 - G4 (32)
SF-57kg
SF-57kg
9.
5.
   
Vrh-Top
© Taekwondo.HRBAT.com

 

Vijesti | Kuća slavnih | Taekwondo | Kalendar | Kontakt