TAEKWONDO.HRBAT.COM

Naslovnica | Kuća slavnih | Taekwondo | Kalendar | Kontakt

 

rezultati
olimpijske igre
europske igre
svjetska prvenstva
europska prvenstva
višesportske igre
prvenstva hrvatske
para-taekwondo
grand slam
grand prix
poomsae
vijesti
natječaji
2017
2016
2015
2014
zaštita sportaša
arbitražni sud za sport
olimpijski pokret
hoo
World Taekwondo Federation
 

 
 

Međunarodni olimpijski odbor

 

International Olympic Committee

 
 

OLIMPIJSKI POKRET

 
 
 Prema Olimpijskoj povelji, cilj Olimpijskog pokreta je doprinos izgradnji boljeg, miroljubivog svijeta kroz obrazovanje mladih putem sporta, bez diskriminacije bilo koje vrste i u olimpijskom duhu međusobne solidarnosti, razumijevanja, prijateljstva, fair playa.

OLIMPIJSKI POKRET ČINE:
- Međunarodni olimpijski odbor (IOC),
- Organizacijski odbori Olimpijskih igara (OCOG),
- Nacionalni olimpijski odbori (NOC),
- Međunarodne sportske federacije (IF),
- Nacionalni sportski savezi, sportaši, klubovi.

Službene stranice Olimpijskog pokreta
 
 
 

OLIMPIJSKA POVELJA

 
 
 Olimpijska povelja predstavlja sistematizirani kodeks temeljnih principa, pravila i propisa Međunarodnog olimpijskog odbora, u čijem duhu se upravlja organizacijom i radom Olimpijskog pokreta, te uspostavljaju uvjeti za proslavu Olimpijskih igara. Službeni jezici Međunarodnog olimpijskog odbora su francuski i engleski, ali na sjednicama imaju osiguran simultani prijevod na njemački, ruski, španjolski i arapski. U slučaju bilo kakvih dvojbi glede prijevoda, važeća je francuska inačica dokumenata.

"Olimpizam je životna filozofija koja veliča ravnotežu tijela, volje i uma. Miješajući sport s kulturom i obrazovanjem, olimpizam teži kreiranju životnog puta utemeljenog na užicima nađenim u trudu, odgojnim vrijednostima dobrog primjera i uvažavanju univerzalnih temeljnih etičkih principa."
(Olympic Charter, Fundamental principles, paragraph 2)

Puni tekst olimpijske povelje: pdf (engleski tekst)
 
 
 

OLIMPIJSKE IGRE

 
 
ODABIR DOMAĆINA OLIMPIJSKIH IGARA

 Jedna od važnijih zadaća Međunarodnog olimpijskog odbora je provođenje kandidature, izbornog procesa i odabir grada domaćina Olimpijskih igara, koji se obavlja sedam godina prije Igara. Izvršni odbor MOO-a određuje proceduru do trenutka izbora, a sam odabir je u nadležnosti Glavne skupštine MOO.

ORGANIZACIJA OLIMPIJSKIH IGARA

 Povelja naglašava da su Olimpijske igre natjecanja u pojedinačnim i timskim sportovima između sportaša, a ne između država. Svake četiri godine okupljaju sportaše predložene od nacionalnih olimpijskih odbora, čije učešće mora odobriti Međunarodni olimpijski odbor, a natječu se po pravilima međunarodnih sportskih federacija čiji su članovi.

 Olimpijske igre su isključivo vlasništvo Međunarodnog olimpijskog odbora, koji predstavlja vrhovni autoritet za sva pitanja vezana uz Igre i zadržava sva prava u svezi njih, bez ograničenja, uključujući organizaciju, eksploataciju, sve vrste prijenosa. Svi prihodi ostvareni od Olimpijskih igara moraju biti uloženi u razvoj Olimpijskog pokreta i međunarodnog sporta.
 
 
 

ZAŠTITA SPORTAŠA

 
 
 Velik dio svoje pozornosti MOO usmjerava na zaštitu sportaša, zbog kojih postoji. Neke od aktivnosti u svrhu zaštite sportaša:

- 1981. godine osnovana je Komisija sportaša Međunarodnog olimpijskog odbora, koju između sebe biraju sudionici Olimpijskih igara. Ova Komisija delegira predstavnike u sve ostale komisije MOO-a, sudjeluje u odabiru grada domaćina, najmanje jednom godišnje održava zajedničku sjednicu s Izvršnim odborom MOO kako bi iznijela svoje primjedbe i preporuke za daljnji rad;

- 1983. godine osnovan je Arbitražni sud za sport (Court of Arbitration for Sport), koji je 1993. stekao punu samostalnost. Riječ je o međunarodnom sudištu koje obrađuje zakonske probleme s kojima se sportaši sreću.
Postupci su mu univerzalno primjenjivi, brzi, jednostavni, fleksibilni i jeftini;

- Zdravstvena komisija MOO izrađuje studije o sportskim povredama i njihovom sprječavanju, poglavito tijekom Olimpijskih igara, a u suradnji sa međunarodnim federacijama pojedinih sportova;

- 1999. godine osnovana je Svjetska anti-doping agencija (World Anti-Doping Agency), nezavisno tijelo za borbu protiv dopinga u sportu i za brigu o zaštiti zdravlja sportaša, kojemu MOO snosi 50% godišnjih troškova poslovanja;

- 1995. godine osnovan je Svjetski savez olimpijaca (World Olympians Association), sa ciljem održavanja veza među olimpijcima sa svih strana svijeta, te radi širenja olimpijskih vrijednosti.
 
 
 

PROMIDŽBA ŽENA U SPORTU

 
 
 Baron Pierre de Coubertin, koji je obnovio Olimpijske igre, bio je muškarčina krojena u duhu svog vremena, pa na prvim modernim Olimpijskim igrama žene nisu imale pristup natjecateljskim terenima. Od te davne 1896. godine štošta se promijenilo, pa i učešće žena na svim razinama Olimpijskog pokreta.

Vrijednosti modernog društva preslikavaju se i na svijet sporta. Zastupljenost žena u sportu poseban napredak doživljava posljednjih 30 godina pod utjecajem cijelog Olimpijskog pokreta i zajedničkih mjera Međunarodnog olimpijskog odbora, međunarodnih sportskih federacija, nacionalnih olimpijskih odbora, brojnih volontera.

Kao lider Olimpijskog pokreta, čija je glavna zadaća promidžba olimpizma i razvoj sporta diljem svijeta, Međunarodni olimpijski odbor za stalnu dodatnu zadaću ima rad na održavanju pozitivnog trenda porasta broja žena na sportskim terenima i u sportskoj administraciji.

U suradnji sa svojom Komisijom za žene i sport, MOO provodi politiku kojoj je cilj pomoć i promidžba učešća žena u sportskim aktivnostima i na Olimpijskim igrama, kao i povećanje njihovog učešća u administraciji i u rukovodstvima sportskih organizacija.
 
 
 
Vrh-Top
© Taekwondo.HRBAT.com

 

Naslovnica | Kuća slavnih | Taekwondo | Kalendar | Kontakt